THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Sửa đổi Quy định thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (BB gop y.doc)BB gop y.doc[ ]42 kB
Download this file (Quy che thi dua khen thuong.pdf)Quy che thi dua khen thuong.pdf[ ]281 kB
Download this file (So sanh Quy che.pdf)So sanh Quy che.pdf[ ]358 kB
Download this file (TB gop y TDKT.pdf)TB gop y TDKT.pdf[ ]182 kB