QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, giai đoạn 2018 - 2023, năm 2021

Có quyết định đính kèm

Attachments:
Download this file (DS quy hoach 2021.pdf)DS quy hoach 2021.pdf[ ]490 kB
Download this file (QD Phe duyet quy hoach 2021.pdf)QD Phe duyet quy hoach 2021.pdf[ ]184 kB