THÔNG BÁO

Về kết quả xét hồ sơ (vòng 1) và kế hoạch xét tuyển viên chức (vòng 2)

Xem chi tiết tại đây