THÔNG BÁO

Kết quả bình xét khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 (lần 1)

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (DS khen thuong khcn.pdf)DS khen thuong khcn.pdf[ ]160 kB
Download this file (TB khen thuong khcn.pdf)TB khen thuong khcn.pdf[ ]179 kB