THÔNG BÁO

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020 (lần 1)

Có thông báo và danh sách đính kèm

Attachments:
Download this file (DS TDKT 2020 lan 1.xls)DS TDKT 2020 lan 1.xls[ ]323 kB
Download this file (TB KQ TDKT 2020 lan 1.pdf)TB KQ TDKT 2020 lan 1.pdf[ ]193 kB