Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

Có kèm theo Công văn và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện.

Attachments:
Download this file (969_BGDDT_CNTT-CNTTCovid.pdf)969_BGDDT_CNTT-CNTTCovid.pdf[ ]500 kB
Download this file (Tailieu_NCOVI_HDSD.pdf)Tailieu_NCOVI_HDSD.pdf[ ]983 kB