THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (SARS-CoV-2)

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB nghi hoc covid-19 17.3.20.pdf)TB nghi hoc covid-19 17.3.20.pdf[ ]516 kB