THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2018-2019

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB hoi nghi doi thoai SV 18-19.pdf)TB hoi nghi doi thoai SV 18-19.pdf[ ]291 kB