THÔNG BÁO

Về việc đóng góp ý kiến dự thảo "Quy chế Phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn trường Đại học Tây Nguyên"

Có thông báo, mẫu và dự thảo đính kèm

Attachments:
Download this file (DT cq phoi hop cd.pdf)DT cq phoi hop cd.pdf[ ]2609 kB
Download this file (mau gop y.pdf)mau gop y.pdf[ ]327 kB
Download this file (TB gop y du thao cq phoi hop cd.pdf)TB gop y du thao cq phoi hop cd.pdf[ ]475 kB