THÔNG BÁO
V/v kết quả xét nâng lương thường xuyên đợt 2
và trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc, năm 2019

Có kèm theo Thông báo và danh sách.

Attachments:
Download this file (Danhsach.pdf)Danhsach.pdf[ ]492 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]358 kB