Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 03/01/2020, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kinh tế nông nghiệp đợt 2, trình độ Tiến sĩ.

Căn cứ hồ sơ dự tuyển NCS của ThS. Nguyễn Đức Quyền, chuyên ngành ngành Kinh tế nông nghiệp, mã số 9620115 với bài luận nghiên cứu: “Đa dạng hóa thu nhập và phát triển kinh tế hộ vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Đức Niêm – Trường Đại học Tây Nguyên.

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS được thành lập theo Quyết định số 2806/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH, gồm các cán bộ khoa học:

1

PGS. TS Trần Xuân Thao

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trưởng Tiểu ban

2

TS. Dương Thị Ái Nhi

Trường ĐH Tây Nguyên

Ủy viên, Thư ký

3

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Trường ĐH Tây Nguyên

Ủy viên

4

TS. Đỗ Thị Nga

Trường ĐH Tây Nguyên

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Hóa

Trường ĐH Tây Nguyên

Ủy viên

Thông qua lý lịch khoa học, thành tích và kết quả nghiên cứu, quá trình học tập; thông qua bài luận nghiên cứu: “Đa dạng hóa thu nhập và phát triển kinh tế hộ vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” của ThS. Nguyễn Đức Quyền trình bày. Các thành viên của Tiểu ban đã nhận xét, đánh giá ý tưởng của bài luận nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đi đến thống nhất 5/5 phiếu tán thành đồng ý Nguyễn Đức Quyền đủ điều kiện làm NCS chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp khóa 2019.

NCS Nguyễn Đức Quyền thông qua bài luận

PGS.TS Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường tham dự và phát biểu tại buổi xét tuyển.

PGS. TS Trần Xuân Thao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trưởng Tiểu ban chủ trì

buổi xét tuyển

Các thành viên Tiểu ban xét tuyển

Toàn cảnh buổi xét tuyển

Trung tâm Thông tin