Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

(V/v Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh tế, Kinh doanh và Tài chánh lần thứ 3”)

         Hội đồng khoa học và Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài và báo cáo tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh tế, Kinh doanh và Tài chánh lần thứ 3” được tổ chức vào ngày 04 tháng 11 năm 2021. Hội thảo quốc tế này nhằm mục tiêu mang đến một diễn đàn mở cho các nhà khoa học và các chuyên gia ở Việt Nam và trên thế giới gặp gỡ và chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất. Các bài nghiên cứu gửi tới Hội thảo sẽ được gửi bình duyệt kín hai chiều bởi các nhà khoa học có chuyên môn. Các tác giả có thể gửi bài viết  mới chưa công bố thuộc các chủ đề sau: Kế toán, Kinh tế/Tài chánh hành vi, Quản trị tài chánh và Tài chánh doanh nghiệp, Kinh tế lao động, Tăng trưởng và phát triển, Quản trị, Kinh tế môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Nghiên cứu về năng lượng, Khởi nghiệp, Thương mại và Kinh tế quốc tế, Tài chánh quốc tế, Kinh tế đô thị, Kinh tế nông thôn, Khả năng chống chịu/thích ứng với biến đổi khí hậu, Quản trị rủi ro, Kinh tế vùng, SME, Du lịch/Kinh tế du lịch.

 DIỄN GIẢ CHÍNH

Sẽ được công bố sau.

 

 PHÍ THAM DỰ

Đăng ký bài thứ 1: 2.500.000 đồng (110 USD)
Đăng ký bài thứ 2: 1.250.000 đồng (55 USD)
Chỉ đăng ký tham dự: 600.000 đồng (25 USD)

 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ HỘI THẢO

Đại học Cần Thơ

Khu 2, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

                                                                             

            CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế Huế, Trường Đại học Tây Nguyên

và Trường Đại học Kiên Giang

 

THẮC MẮC VỀ HỘI THẢO

Các câu hỏi liên quan đến hội thảo, vui lòng gửi email: TS. Nguyễn Tuấn Kiệt (ntkiet@ctu.edu.vn)

 

CƠ HỘI ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ UY TÍN

     Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo quốc tế. Ngoài ra, các bài viết có chất lượng tốt sẽ được mời gửi đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus có liên kết với Hội thảo, nếu đạt, bao gồm:

Số đặc biệt của tạp chí Australasian Marketing Journal (Elsevier)

Tổng Biên tập: TS. Ngô Viết Liêm

Số đặc biệt của tạp chí World Food Policy Journal (Wiley)

Biên tập viên khách mời:

TS. Nuttanan Wichitaksorn; PGS. TS. Lê Khương Ninh, TS. Nguyễn Tuấn Kiệt