Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

(Lịch trực của Lãnh đạo khoa Kinh tế) 

 

       Để thuận tiện trong quá trình liên hệ công việc, khoa Kinh tế thông báo lịch trực của Lãnh đạo Khoa như sau:

       1. Cô TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng khoa Kinh tế trực Khoa vào buổi sáng thứ 2; cả ngày thứ 4 và cả ngày thứ 6 hằng tuần.

       2. Cô TS. Đỗ Thị Nga - Phó Trưởng khoa Kinh tế trực Khoa vào buổi chiều thứ 2; cả ngày thứ 3 và cả ngày thứ 5 hằng tuần.

        Trân trong!        

                                                                 KHOA KINH TẾ