THÔNG TƯ

Số: 03/2014/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 02 năm 2014

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM 

Chú ý: Có kèm theo tập tin thông tư và phụ lục.

Attachments:
Download this file (PhuLuc.doc)PhuLuc.doc[ ]250 kB
Download this file (TT032014BGDDT-1.doc)TT032014BGDDT-1.doc[ ]87 kB