THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Bác sĩ đa khoa năm 2017

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông báo cần tuyển dụng Bác sĩ đa khoa năm 2017.