THÔNG BÁO 

Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2017

Có thông báo và danh sách đính kèm