Từ ngày 25 đến ngày 27/6, Trường Đại học Tây Nguyên sẽ chào đón Đoàn chuyên gia (đánh giá viên) của AUN-QA đến Trường để thực hiện đánh giá 02 CTĐT lần thứ 394 của AUN-QA.

Đợt này, Trường ĐHTN triển khai đánh giá ngoài 02 CTĐT trình độ đại học các ngành Kinh tế và ngành Ngôn ngữ Anh theo Tiêu chuẩn AUN-QA 4.0.

Tham gia đợt đánh giá ngoài tại Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ 394, Đoàn chuyên gia (đánh giá viên) của AUN-QA bao gồm 06 thành viên:

  1. Đối với CTĐT ngành Kinh tế gồm 02 thành viên

- Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim (Lead Assessor)

- Dr. Glenn Alea (Assessor)

   2. Đối với CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh gồm 02 thành viên

- Assoc. Prof. Dr. Evangeline P. Bautista (Chief Assessor)

- Dr. Watana Padgate (Assessor)

 3.  02 Thành viên Ban thư ký AUN-QA:

- Ms. Chanapatr Changprasert

- Mr. Gaetan Guichard Sutthanunt

Trường Đại học Tây Nguyên chào đón Đoàn chuyên gia AUN-QA

Để hỗ trợ tối đa và thuận lợi cho Đoàn chuyên gia, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng QLCL đã phối hợp với các đơn vị liên quan và 02 khoa có 02 CTĐT được đánh giá chuẩn bị báo cáo, minh chứng, phòng khai mạc, phòng làm việc, phòng phỏng vấn, và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác ĐGN.

Hội trường khai mạc

Phòng phỏng vấn

CTĐT ngành Kinh tế và ngành Ngôn ngữ Anh sẽ là hai CTĐT trình độ đại học đầu tiên của Nhà trường được thực hiện đánh giá ngoài theo Tiêu chuẩn AUN-QA 4.0. Qua đó khẳng định được năng lực và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Nguyên với các trường đại học trong nước và các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài ngành Kinh tế

Phòng Truyền thông và TVTS