Sáng ngày 24/5, Ban thư ký AUN đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Trường ĐHTN về công tác chuyển bị đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành Kinh tế và ngành Ngôn ngữ Anh theo Tiêu chuẩn AUN-QA 4.0.

Tại buổi làm việc, ông Gaetan Guichard Sutthanunt - Ban Thư ký AUN – QA, Cán bộ phụ trách đợt đánh giá ngoài CTĐT lần thứ 394 của AUN-QA, tại Trường Đại học Tây Nguyên cùng trao đổi với Nhà trường, phòng QLCL, các khoa và bộ môn có CTĐT được đánh giá về công tác chuẩn bị/bố trí trang thiết bị và điều kiện của các phòng họp/phòng tổ chức lễ khai mạc/bế mạc, phòng phỏng vấn, …; chất lượng kết nối và ổn định của đường truyền Internet tại Trường ĐHTN; các điều kiện phỏng vấn online/kết hợp; danh sách các địa điểm khảo sát liên quan đến khoa/CTĐT: phòng học, thí nghiệm - thực hành, tủ sách, thư viện, … Trên tinh thần phối hợp cùng thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục cập nhật quá trình chuẩn bị và trao đổi thông tin với nhau để hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ cho công tác đánh giá ngoài chính thức từ ngày 25-27 tháng 6 năm 2024.

Ông Gaetan Guichard Sutthanunt - Ban Thư ký AUN – QA phụ trách đợt đánh giá ngoài CTĐT lần thứ 394 của AUN-QA, tại Trường Đại học Tây Nguyên họp trực tuyến với Lãnh đạo Trường, Khoa và Bộ môn có CTĐT chuẩn bị đánh giá ngoài

Tham gia đợt đánh giá ngoài, Đoàn chuyên gia (đánh giá viên) của AUN-QA bao gồm 06 thành viên:

  1. Đối với CTĐT ngành Kinh tế gồm 02 thành viên

-         Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim (Lead Assessor)

-         Dr. Glenn Alea (Assessor)

   2. Đối với CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh gồm 02 thành viên

-         Assoc. Prof. Dr. Evangeline P. Bautista (Chief Assessor)

-         Dr. Watana Padgate (Assessor)

   3.  02 Thành viên Ban thư ký AUN-QA:

-         Ms. Chanapatr Changprasert

-         Mr. Gaetan Guichard Sutthanunt

Hiện nay, công tác chuẩn bị đánh giá ngoài đã được Nhà trường chuẩn bị rất chu đáo. Phòng QLCL đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị phòng ban, đơn vị đào tạo để đợt đánh giá ngoài diễn ra thành công tốt đẹp.

Trường ĐHTN tham gia buổi họp trực tuyến

Phòng Truyền thông và TVTS