Sáng ngày 24/4, Hội cựu chiến binh Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chí Phạm Huy Tựa - Chủ tịch Hội cựu chiến binh và các đồng chí cựu chiến binh của Trường.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Tựa - Chủ tịch Hội cựu chiến binh đã phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"giai đoạn 2019-2024; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029.

Đồng chí Phạm Huy Tựa - Chủ tịch Hội cựu chiến binh đã phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"giai đoạn 2019-2024; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029

Báo cáo đã nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua, Hội CCB Trường Đại học Tây Nguyên đã lãnh đạo hội viên đạt được những thành tích đáng khích lệ trên mọi lĩnh vưc công tác, hội viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững được phẩm chất đạo đức trong sáng và truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”; Tập thể Hội thực sự là một khối đoàn kết nhất trí cao. 100% hội viên thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 100% Hội viên đạt tiêu chuẩn Hội viên gương mẫu. 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn GĐVH. 100% hội viên đăng ký cam kết và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt Luật Giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. Tập thể Hội 5 năm được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2029.
Thay mặt Lãnh đạo Trường, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Hội CCB trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Hội CCB ngày càng vững mạnh toàn diện.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS