Sáng ngày 16/01, tại hội trường 200 chỗ tòa nhà Điều hành trung tâm, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và đối ngoại giai đoạn 2021-2023 và định hướng 2024 – 2025.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường,  PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng, TS Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT phụ trách; trưởng phó các đơn vị, trưởng phó các bộ môn; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; giảng viên chính và tương đương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy, BGH Nhà trường, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong hoạt động khoa học, công nghệ và đối ngoại giai đoạn 2021-2023. Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đối ngoại đã góp phần rất lớn vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu của trường Đại học Tây Nguyên trong khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hội nghị lần này là dịp để Nhà trường tổng kết, đánh giá và đưa ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để Nhà trường xây dựng, triển khai định hướng hoạt động động khoa học, công nghệ và đối ngoại trong năm 2024 - 2025.

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ trì gồm: PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng, TS Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT phụ trách - Chủ trì và TS. Đào Xuân Thu  - Thư ký.

Chủ trì hội nghị

Mở đầu Hội nghị TS Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT phụ trách đã thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và đối ngoại giai đoạn 2021-2023 và định hướng 2024 – 2025.

TS Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT phụ trách đã thông qua Báo cáo Tổng kết

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại của Nhà trường trong giai đoạn 2021-2023. Trên cơ sở những thành tích đạt được, đồng chí đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động này trong năm 2024 - 2025. Bên cạnh đó, đồng chí còn nhấn mạnh: “trong năm 2024 một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là có ít nhất một sản phẩm từ hoạt động NCKH được thương mại hóa và mang tên thương hiệu Trường Đại học Tây Nguyên, chúng ta phải sử dụng hết và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực về đội ngũ và kinh phí của Nhà trường cho hoạt động KHCN và ĐMST”.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có 6 tham luận được trình bày chủ yếu đề cập đến định hướng KHCN và những giải pháp trong lĩnh vực CNSH, Nông Lâm Nghiệp, Khoa học Sức Khỏe, Kinh tế, Khoa học Giáo dục, KHXH và Nhân văn.

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng trình bày tham luận: “Định hướng KHCN và những giải pháp trong lĩnh vực CNSH”

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày tham luận: “Định hướng KHCN và những giải pháp trong lĩnh vực Nông Lâm Nghiệp”

PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung trình bày tham luận: “Định hướng KHCN và những giải pháp trong lĩnh vực KHXH và NV”

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học, công nghệ và đối ngoại trong giai đoạn 2024 - 2025.

PGS.TS Trần Trung Dũng – Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi, chia sẻ một số ý kiến tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS