Ngày 20/11, Công đoàn Trường Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình quyên góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng tháng cao điềm “Vì người nghèo” năm 2023.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên đã tuyên truyền, vận động và kêu gọi cán bộ viên chức, người lao động trong Nhà trường tích cực tham gia quyên góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ viên chức, người lao động tham gia.Tại buổi quyên góp, công đoàn Trường đã nhận được số tiền đóng góp là 13 triệu 500 ngàn đồng.

 Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đầy nghĩa tình của cán bộ viên chức, người lao động của Trường gửi tới giúp đỡ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Qua đó thể hiện được tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ viên chức, người lao động Trường Đại học Tây Nguyên.

Hình ảnh cán bộ viên chức tham gia ủng hộ

Phòng Truyền thông và TVTS