Sáng ngày 10/11, Trường Đại học Tây Nguyên và  Học viện Dân tộc đã phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết đào tạo các trình độ giáo dục đại học và thực hiện lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tham gia hội nghị, về phía Học viện Dân tộc có PSG. TS Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc, TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Trưởng phòng phụ trách; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng KH&QHQT, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Công tác sinh viên, phòng Cơ sở vật chất, phòng Quản lý chất lượng, Phòng Truyền thông và TVTS, Trung tâm KHXH&NV, Thư viện và Lãnh đạo các khoa.

Dưới sự chủ trì của PSG. TS Nguyễn Viết Hưng và PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Hội nghị đã tiến hành trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các chế độ, chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số, đào tạo chứng chỉ tiếng dân tộc; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực của hai Bên trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trên cơ sở hợp tác song phương nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực hoạt động của mỗi Bên vì sự phát triển lâu dài, bền vững và cùng có lợi.

Toàn cảnh hội nghị

Hai bên đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác, trong đó tập trung vào việc hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương về kiến thức dân tộc; đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; nghiên cứu cơ bản, chiến lược chính sách dân tộc, công tác dân tộc; triển khai các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cả hai bên; phát triển các ấn phẩm tạp chí, số hóa tạp chí khoa học; chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà trường; quảng bá hình ảnh của mỗi bên; tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến các sinh viên và học viên; giới thiệu các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học; cùng tham gia các chương trình dự án quốc gia; hợp tác trong hoạt động trao đổi sinh viên, thực tập sinh, học viên, giảng viên; cùng thực hiện các công việc phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội và các hoạt động hợp tác khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

PSG. TS Nguyễn Viết Hưng và PGS.TS Nguyễn Văn Nam thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác

Hình ảnh lễ ký kết

Hai Bên cam kết thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác đã được thống nhất tại thỏa thuận hợp tác. Định kỳ mỗi năm một lần trong tháng 12, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đã được thực hiện trong năm và thống nhất kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể cho năm tiếp theo.

Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan về tiềm năng của mỗi bên, góp phần thúc đẩy việc liên kết đào tạo các trình độ của mỗi bên đạt được hiệu quả. Góp phần hoàn thành được nhiệm vụ nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho khu Tây Nguyên, đặc biệt iu tiên các chế độ chính sách để hỗ trợ sinh viên và người đồng bào DTTS.

Phòng Truyền thông và TVTS