Ngày 15/9, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đinh Văn Phê, chuyên ngành Khoa học cây trồng, đề tài luận án: “Hoàn thiện biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv)” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh và PGS.TS. Nguyễn Văn Nam.

 PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên – Trưởng phòng Đào tạo thông qua Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

 Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường bao gồm: PGS.TS Trần Trung Dũng –  Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Văn Minh – UV, thư ký hội đồng; các phản biện gồm: PGS.TS Trình Công Tư, PGS.TS. Trần Văn Quang, PGS.TS Trần Đăng Khánh và các  ủy viên, gồm: TS. Trần Ngọc Duyên, TS. Trần Văn Thủy

Các thành viên Hội đồng

Nghiên cứu sinh Đinh Văn Phê trình bày tóm tắt luận án

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng đánh giá luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Trần Trung Dũng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Đinh Văn Phê đã bảo vệ thành côngluận án tiến sĩ cấp Trường.

NCS Đinh Văn Phê tặng hoa các thành viên Hội đồng

NCS Đinh Văn Phê tặng hoa các Thầy hướng dẫn

Phòng Truyền thông và TVTS