Sáng ngày 30/8, Đoàn công tác của Cục Nhà giáo và CBQLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ban VSTBPN, công tác bình đẳng giới và việc xây dựng, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Quyết định số 383/QĐ –BGDĐT ngày 26/02 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữa và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

Các thành viên của Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được Ban VSTBPN Nhà trường báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, các hoạt động liên quan đến vấn đề bình đẳng giới đối với nữ cán bộ và sinh viên nữ. Tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường. Việc thực hiện công tác thông tin, truyền thông về bình đẳng giới thông qua các kênh khác nhau. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ GDĐT để từ đó có những chính sách phù hợp đối với công tác bình đẳng giới của Nhà trường

TS. Ngô Thị Hiếu – Phó Ban VSTBPN của Nhà trường thông qua Báo cáo và định hướng hoạt động của Ban VSTBPN trong giai đoạn 2021 – 2030

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Bí thư ĐU – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Trưởng Ban VSTBPN kiến nghị một số đề xuất đối với Đoàn công tác

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường kiến nghị một số đề xuất đối với hoạt động của Ban VSTBPN Trường

Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bình đẳng giới tại Trường và kế hoạch hoạt động, định hướng của Ban VSTBPN, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, chia sẻ và có nhiều ý đóng góp để Ban VSTBPN kịp thời bổ sung và hoàn thiện chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.  

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban VSTBPN đối với công tác bình đẳng giới của Nhà trường. Đồng chí Trưởng đoàn mong muốn Lãnh đạo Trường, Công đoàn Trường, Ban VSTBPN cần tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép, phối hợp với nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động; cần xây dựng chính sách, hoạt động cụ thể đối với bình đẳng giới là nữ sinh viên, học sinh của Nhà trường. Những kiến nghị đề xuất cuả Nhà trường là căn cứ để Đoàn công tác báo cáo Bộ GDĐT, từ đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình của Trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam –Trưởng đoàn công tác đánh giá và thông qua kết luận buổi làm việc

Đoàn công tác và các thành viên tham gia buổi làm việc chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS