Ngày 18/8, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn: “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho cán bộ viên chức, sinh viên và học sinh.

Tham gia khai mạc lớp tập huấn, cóThS. Lương Thị Thúy Anh - CTHĐQT Học viện Huấn luyện Năng suất PCA – Tổng Thư ký – Uỷ viên BCH Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk; PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Tống Thị Lan Chi – Giám đốc TTĐMST tỉnh Đắk Lắk và hơn 200 cán bộ viên chức, sinh viên và học sinh trong toàn Trường.

Toàn cảnh lớp khai mạc

Để giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh Nhà trường hiểu được khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ đâu?, chuyên gia Lương Thị Thúy Anh và ThS. Nguyễn Thị Thảo là những người có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng ý tưởng khởi nghiệp ĐMST đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của mình trong quá trình lựa chọn ý tưởng, xây dựng và hoàn thành ý tưởng khởi nghiệp; cách đăng ký, tham gia các cuộc thi ý tưởng, cách tiếp cận gọi vốn đầu tư; đồng thời giải đáp những vấn đề còn vướng mắc mà các học viên tham gia lớp tập huấn quan tâm.

Chuyên gia Lương Thị Thúy Anh - CTHĐQT Học viện Huấn luyện Năng suất PCA – Tổng Thư ký – Uỷ viên BCH Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk

ThS. Nguyễn Thị Thảo – Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk

Sinh viên tham gia lớp học trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong xây dựng ý tưởng khởi nghiệp ĐMST

Thông qua lớp tập huấn, Nhà trường mong muốn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và  trang bị cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp. Qua đó hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tạo giá trị của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường trong việc xây dựng định hướng, cung cấp kiến thức và tạo môi trường hoạt động, hình thành ý tưởng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên.

Phòng Truyền thông và TVTS