Chiều 5/6, tại phòng họp 2.3 tòa nhà Điều hành, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Công bố quyết định chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự lễ công bố quyết định có đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lê Đức Niêm - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong BTV, Đảng ủy viên và Bí thư các Chi bộ.

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường công bố và trao quyết định của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với đồng chí Lê Đức Niêm và chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với đồng chí Mã Thị Kim Hà.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường công bố Quyết định của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ nhiệm và danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường trao  Quyết định của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với đồng chí Lê Đức Niêm

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường trao  Quyết định của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với đồng chí Mã Thị Kim Hà

Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Niêm và đồng chí Mã Thị Kim Hà

Các đồng chí trong UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm

Tại lễ công bố và trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường đã chúc mừng đồng chí Lê Đức Niêm và đồng chí Mã Thị Kim Hà được nhận nhiệm vụ mới. Trên cương vị Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh mong muốn hai đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện công việc một cách hiệu quả, linh hoạt; phối hợp với Đảng Ủy và các Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm kịp thời, tránh hình thức, đồng thời sớm phát hiện những vấn đề còn thiếu sót, vướng mắt để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp tục cùng với Đảng ủy thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội khóa 12, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chúc mừng tại lễ công bố và trao Quyết định

Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Lê Đức Niêm đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk, tập thể Đảng ủy Nhà trường đã tin tưởng bầu tôi và đồng chí Hà làm Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.Với khối lượng công việc khá lớn, cùng với sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các đồng chí để chúng tôi hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Đức Niêm – Phó Bí thư Đảng ủy tân Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phát biểu tại lễ nhận Quyết định

Toàn cảnh Hội Nghị

Phòng Truyền thông và TVTS