Sáng ngày 15/9/2022, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII cho toàn thể Đảng viên, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TN, chủ tịch Hội SV Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh: “ Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Nhà trường. Toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các cán bộ, đảng viên tự trang bị cho mình những nhận thức, nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, phản ứng mau lẹ để đấu tranh bác bỏ những luồng tư tưởng, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình.

Đồng chí đề nghị sau khi học xong Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt. Chương trình, kế hoạch hành động phải xác định rõ mục tiêu, phương hướng phấn đấu và đề ra những giải pháp cụ thể và gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên khóa XII, với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 TS Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên của Trường được đồng chí Lê Đình Hoan  - Báo cáo viên Trung ương -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Đình Hoan  - Báo cáo viên Trung ương -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp Đảng ủy, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS