Sáng ngày 16/08/2022, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, về phíaCông an tỉnh Đắk Lắk có Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng ANCT nội bộ, Thượng tá Nguyễn Đình Hường - Phó trưởng phòng ANCT nội bộ, cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chuyên môn Công an tỉnh Đắk Lắk; về phía Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Ea Tam có Nguyễn Đức Tưởng - Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thị Tĩnh - Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐT, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam - TVĐU – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Đức Niêm - TVĐU – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, cùng với 200 sinh viên đại diện cho hơn 10.000 HSSV trong toàn trường tham gia ngày hội.

Toàn cảnh Ngày hội

Mở đầu ngày hội, TS. Phạm Trọng Lượng - Trưởng phòng CTSV đã thông qua Báo cáo của Nhà trường về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 – 2022. Trong gian đoạn vừa qua, Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Phòng ANCT nội bộ Công an tỉnh, Công an phường EaTam và chính quyền địa phương triển khai các chỉ thị, thông tư, nghị định liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Chỉnh phủ, Bộ Công an và của UBND tỉnh tại trường một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng Trường, các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng trên tất cả các hoạt động của Nhà trường. Để nâng cao hiệu quả công tác hành chính và an ninh trật tự, Nhà trường đã xây dựng và ban hành “Quy định về công tác hành chính và an ninh trật tự”. Các đơn vị trong toàn Trường ký kết cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài Trường. Tổ chức các lớp học Nghị quyết, các Hội nghị báo cáo chuyên đề, tuần sinh hoạt công dân để từ đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên và HSSV. Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với CBVC và HSSV thông qua hệ thống pano, áp phích, hệ thống bảng tin trên website trường. Xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh tổ quốc như “Tổ tự quản về An ninh trật tự Ký túc xá”, “Đội sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại chỗ”,… Công tác xây dựng lực lượng, Công tác quản lý HSSV, Công tác quản lý sinh viên nước ngoài, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa của các tổ chức đoàn thể được Nhà trường quán triệt thực hiện theo quy định. Vì thế, tình hình an ninh trong Nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển trên mọi lĩnh vực, nội bộ đoàn kết góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

TS. Phạm Trọng Lượng Trưởng phòng CTSV đã thông quaBáo cáo của Nhà trường về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 – 2022

Phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Bí thư Đảng ủy – Trưởng phòng ANCT nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi kéo theo những khó khăn, thách thức cho sự ổn định và phát triển của đất nước, trong đó có sự chuyển biến đa dạng, phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gây ra nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo về an ninh trật tự trong cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

Việc tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ và HSSV của trường trong sự nghiệp giữ gìn ANTQ. Đại tá Nguyễn Hữu Lương mong muốn trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp cả về chiều rộng và chiều sâu, có nhiều cách làm hiệu quả, nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới; phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cho nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa”, chủ động phòng ngừa làm thật bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, bảo vệ tài sản, trật tự kỷ cương trong nhà trường.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy – Trưởng phòng ANCT nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại ngày hội.

Thay mặt Đảng ủy, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường đã nói: Trong những ngày này, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang sôi nổi tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là dịp để tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, không phân biệt trẻ, già, dân tộc, tôn giáo cùng nhau thể hiện truyền thống yêu quê hương đất nước, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên trong mỗi xóm, thôn, làng, bản, khu dân cư.  Đồng thời ngày hội là dịp để ôn lại truyền thống tôn vinh những công lao đóng góp của toàn dân nói chung và lực lượng Công an Nhân dân nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Trường Đại học Tây Nguyên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị đoàn thể cùng phối hợp với phòng ANCT nội bộ của Công an tỉnh, chính quyền địa phương trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các phong trào tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển sâu rộng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn thể CBVC, HSSV. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo thế trận an ninh vững chắc, góp phần giữ vững sự ổn định, phục vụ nhiệm vụ là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của Nhà trường.

TS. Nguyễn Thanh Trúc, Phó Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại ngày hội.

Để triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn trường nhằm thực hiện hiệu quả công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đại diện các đơn vị trong trường đã ký cam kết thi đua xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên đạt tiêu chuẩn “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”.

Đại diện các đại diện các đơn vị trong trường đã ký cam kết thi đua xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên đạt tiêu chuẩn “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”

Trong năm 2021 – 2022, Trường Đại học Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận những đóng góp của Nhà trường, Đồng chí Giám đốc công an tỉnh đã ra quyết định tặng giấy khen cho trường Đại học Tây Nguyên nhằm biểu dương thành tích về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại trường.

Thượng tá Nguyễn Đình Hường đã thông qua quyết định tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Đại tá Nguyễn Hữu Lương đã trao giấy khen cho Trường Đại học Tây Nguyên.

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị và Lãnh đạo Phòng ANCT nội bộ chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS