Ngày 10/6/2022, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Công bố trao Quyết định Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại chức vụ Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thanh Trúc đại diện Nhà trường gửi lời chúc mừng đến các viên chức và tin tưởng rằng các viên chức được Bổ nhiệm và Bổ nhiệm lại với năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết sẽ đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung để xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên phát triển ngày càng vững mạnh.

 

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

TS. Võ Hồng Sinh công bố Quyết định Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại chức vụ quản lý lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường

Hình ảnh Trao Quyết định Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại chức vụ quản lý lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường

 TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Hùng Mạnh - Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm

Đại diện Khoa Sư phạm chúc mừng TS. Phạm Hùng Mạnh 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng ThS. Ngô Thị Hiếu - Giảng viên chính, Thư ký Hội đồng Trường, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ 

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ chúc mừng ThS. Ngô Thị Hiếu 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Anh Dương - Trưởng Bộ môn Nội - Nhiễm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi – Thú y

Đại diện Khoa Chăn nuôi – Thú y chúc mừng ThS. Lê Anh Dương 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm lại cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Trần Quang Hạnh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi – Thú y

Đại diện Khoa Chăn nuôi – Thú y chúc mừng PGS.TS. Trần Quang Hạnh 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm lại cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng ThS. Trương Hải  tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Đào tạo

Đại diện Phòng Đào tạo chúc mừng ThS. Trương Hải 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm lại cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng ThS. Trần Thiên Khôi tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Đại diện Phòng Cơ sở vật chất chúc mừng ThS. Trần Thiên Khôi 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định Bổ nhiệm lại cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Đình Nam tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa phụ trách khoa Nông Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Phụ trách chung Khoa Y Dược đến hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định đối với PGS.TS. Phùng Minh Lương, Giảng viên cao cấp cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng 

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trao Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trường đối với TS.BS. Nguyễn Đăng Đức  cho đến hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định cùng đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng 

Đại diện Bệnh viện Trường tặng hoa chúc mừng TS.BS. Nguyễn Đăng Đức

Lãnh đạo Trường chụp hình lưu niệm với các viên chức được Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại

Phòng Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh