Sáng ngày 21/5/2022, tại sân vận động, Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thao thanh niên khỏe năm 2022 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

Hội thao Thanh niên khỏe năm 2022 với tinh thần: “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi gắn kết sinh viên giữa các khoa, các lớp với nhau. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên có điều kiện cọ xát học hỏi, nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong Nhà trường. Đồng thời là một trong năm tiêu chí để đánh giá và xếp loại “Sinh viên 5 tốt” trong năm học.

Một số hình ảnh tại Hội thao

PhòngTruyền thông và TVTS

Hình ảnh do Đoàn trường cung cấp