Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2022, từ ngày 07 đến hết ngày 11 tháng 5  năm 2022, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 240 học viên là cán bộ và sinh viên của Trường.

Công tác bồi dưỡng lý luận nhận thức Đảng cho các quần chúng ưu tú đã được Đảng bộ Trường rất chú trọng, được tổ chức hằng năm nhằm giúp cho những quần chúng ưu tú tại các đơn vị trong toàn Trường nắm vững những kiến thức cơ bản của Điều lệ Đảng; khái quát Lịch sử ĐCS Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên ĐCSVN; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những nội dung vô cùng quan trọng để mỗi học viên xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng; hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày chuyên đề: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” 

Đồng chí Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy trình bày chuyên đề:“Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCSVN

TS. Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa Lí luận chính trị trình bày chuyên đề: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

TS. Phạm Trọng Lượng – Trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày chuyên đề đầu tiên: “Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam” 

          Toàn cảnh lớp học

PhòngTruyền thông và TVTS