Chiều ngày 16/12/2021, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị thực hiện công tác kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thưởng vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thanh Viên, chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; về phía trường Đại học Tây Nguyên có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên và Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Hội nghị đã triển khai các bước theo đúng quy định, trên cơ sở trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu nhân sự vào Ban thường vụ Đảng ủy. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất giới thiệu 03 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 1)

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 2)

Phòng Truyền thông và TVTS