Chiều ngày 15/12/202, Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Công bố quyết định Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 và Khen thưởng năm 2021

Tham dự buổi công bố có TS. Nguyễn Thanh Trúc -  Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn – Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường, ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường; Lãnh đạo Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc; Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 và các đồng chí nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Mở đầu lễ công bố quyết định Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 và Khen thưởng năm 2021, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường đã cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Trường luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao để Công đoàn Trường hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo mọi điều kiện để công đoàn viên hoàn thành tốt công việc và tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Trường tổ chức và phát động. Tại Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự đã lựa chọn và bầu Ban Thanh Tra nhân dân mới năm 2021 – 2023. Hi vọng, với nhiệm vụ mới, ban Thanh tra nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu khai mạc

TS.  Nguyễn Thanh Trúc –  Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường trao quyết định, tặng hoa và quà cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021

TS. Nguyễn Thanh Trúc –  Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường trao quyết định, tặng hoa và quà cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023

Nhân dịp này, Công đoàn Trường tổ chức trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bằng khen của Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đối với hoạt động Công đoàn trong năm học 2020 -2021.

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn – Chủ tịch Hội đồng trường trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UV BTV Công đoàn trường, trường ĐHTN

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam, TS. Nguyễn Thanh Trúc -  Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2020 - 2021

Thừa ủy quyền của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn trường trao Cờ thi đua cho tập thể Công đoàn bộ phận Bệnh viện Trường đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021

Thừa ủy quyền của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn trường trao Bằng khen cho 3 tập thể: Tập thể Công đoàn Trường, Tập thể công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ, tập thể Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021

Thừa ủy quyền của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng – Phó Chủ tịch Công đoàn trường trao Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn – Chủ tịch Hội đồng trường trao Bằng khen cho đồng chí Trần Thị Lệ đạt giải Ba “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V” năm 2021

Công đoàn Trường tặng Giấy khen cho 9 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Công đoàn viên xuất sắc”

Công đoàn Trường tặng Giấy khen cho 6  tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Trường năm học 2020 - 2021

Ban nữ công trường tặng Giấy khen cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nữ công “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm học 2020 -2021

Lãnh đạo Trường, BCH Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân

nhiệm kỳ 2019 – 2021 và 2021 - 2023 chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS