Trường Đại học Tây Nguyên là trường công lập đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được khẳng định, tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm đạt 83,6%.

Trong nhiều năm qua, các ngành đào tạo của trường ĐH Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu khai thác, phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương và vùng Tây Nguyên.

83,6% sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên, học viên sau đại học ở các vùng miền khác trên toàn quốc; đặc biệt có học viên của nước Lào đã chọn trường ĐH Tây Nguyên là nơi đào tạo.

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Tây Nguyên là: Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học; Chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu; Hội nhập và hợp tác quốc tế là giá trị cho sự phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Trong năm 2021 Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh các ngành cụ thể như sau:

 Thúy Diễm

Nguồn: https://dantri.com.vn/