Sáng ngày 16/7/2021, tại phòng 2.3, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có các đồng chí:

  1. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk
  2. Đồng chí Lê Năng Hảo - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk
  3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Phòng TCCB Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có các đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường
  3. Đồng chí Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
  4. Đồng chí Nguyễn Thanh Tân – Thường vụ Đảng ủy,
  5. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng (Phó phụ trách) các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Trường.

Để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện qua 5 bước: Bước 1: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1); Bước 2: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 1); Bước 3: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 2); Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt; Bước 5: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 2) để giới thiệu, lấy ý kiến, biểu quyết nhân sự từ nguồn cán bộ đã được quy hoạch. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí tham dự các Hội nghị đã giới thiệu, lấy ý kiến, biểu quyết thông qua bổ sung kiện toàn 03 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với nguồn nhân sự được bổ sung, công tác nhân sự được kiện toàn, hi vọng trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo Nhà trường ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Trung tâm Thông tin