Sáng ngày 17/11/2020, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành trung tâm, Thừa ủy quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Bà Nguyễn Thị Thanh Trà – Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng - Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk đã trao Giấy khen cho tập thể Nhà trường và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020.

 Một số hình ảnh tại buổi trao Giấy khen

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà – Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao Giấy khen

Thừa ủy quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Bà Nguyễn Thị Thanh Trà – Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng trao Giấy khen Tập thể cho TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường

Thừa ủy quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Bà Nguyễn Thị Thanh Trà – Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng trao Giấy khen cho ThS. Mai Thị Hiên – Chuyên viên phòng Công tác sinh viên

Toàn cảnh buổi trao Giấy khen

Trung tâm Thông tin