Ngày 21/10/2020, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, dưới sự chủ trì của Tổ tư vấn chuyên môn và Tổ truyền thông của chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức họp xét duyệt các ý tưởng, dự án của cán bộ, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia các cuộc thi Khởi nghiệp năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Cuộc thi: “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và đào tạo và “Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020” của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và sinh viên trong toàn Trường tham gia. Nhằm lựa chọn được những ý tưởng, dự án mang tính hiệu quả cao để cán bộ, học sinh và sinh viên tham gia đăng ký dự thi, trong số 50 ý tưởng dự án đăng ký, có 15 ý tưởng dự án của cán bộ và 35 ý tưởng dự án của học sinh và sinh viên, Tổ tư vấn chuyên môn sẽ lựa chọn một số dự án tiêu biểu của học sinh, sinh viên để các em đăng ký cuộc thi: “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và đào tạo và 30 ý tưởng của cán bộ, học sinh và sinh viên đăng ký: “Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020” của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua cuộc họp xét ý tưởng, dự án, Nhà trường mong muốn lựa chọn được nhiều ý tưởng, dự án có tính thực tiễn cao góp phần tạo môi trường cho cán bộ, sinh viên, học sinh lập thân, lập nghiệp; đồng thời tìm kiếm, lựa chọn những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tốt nhất để tham gia các cuộc thi.

Hình ảnh sinh viên trình bày ý tưởng, dự án tại cuộc họp xét duyệt

Toàn cảnh ngày xét duyệt ý tưởng, dự án

Trung tâm Thông tin