Trong năm học 2019 – 2020, Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn trong toàn Trường tham gia, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động, sáng tạo, hoạt động công đoàn luôn gắn kết với chuyên môn và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của viên chức và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của Nhà trường lớn mạnh không ngừng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai công tác năm học 2020 – 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018 – 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp và thành tích mà tập thể và cá nhân của Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên đã đạt được trong năm qua.

Tại Hội nghị, Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên được Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học  2019 – 2020; tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Nhân dịp Công đoàn Trường họp xây dựng và triển khai Nghị quyết BCH Công đoàn Trường quý IV/2020, được sự ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHTN đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong năm học 2019 – 2020.

Đây là những phần thưởng cao quý mà Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trao tặng cho các tập thế và cá nhân của Nhà trường. Hi vọng, trong năm học tới, Công đoàn Trường ĐHTN sẽ có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng hơn nữa.

Hình ảnh các Tập thể và cá nhân được Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam khen thưởng trong năm học 2019 - 2020

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHTN trao tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận phòng Hành chính tổng hợp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô trao tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô trao tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng – UV BCH Công đoàn Trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô trao tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Đức Hoanh – UV BCH Công đoàn Trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô trao tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – UV BCH Công đoàn Trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Y Tru Aliô trao tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Nguyễn Xuân An – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Đồng chí chí Y Tru Aliô chụp hình lưu niệm với đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng trong năm học 2019 – 2020

Trung tâm Thông tin