Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại hội trường 400 chỗ, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Hội nghị, về phía Đảng ủy và Ban Giám hiệu có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng; về phía Hội đồng Trường có PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường; các đại biểu tham dự Hội nghị gồm đại biểu đương nhiên: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, thành viên Hội đồng đương nhiệm là viên chức của Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Trường; các đại biểu bầu từ các đơn vị trong Trường.

TS. Võ Hồng Sinh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị

Thư ký Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày Đề án thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 21 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và 19 thành viên.

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường thông qua Đề án thành lập Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Trường

Quy trình bỏ phiếu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc khẩn trương, nghiêm túc, TS. Nguyễn Hồng Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau hơn hai giờ làm việc trong bầu không khí nghiêm túc, trang trọng, Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công, tốt đẹp.

Trung tâm Thông tin