Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2020, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại Phòng 7.1 Nhà Điều hành, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Khai giảng lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Lớp học diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tham dự lớp học có 124 học viên là cán bộ viên chức và sinh viên ưu tú của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Trường Đại học Tây Nguyên quan tâm. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là cơ sở giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử; mục tiêu, lý tưởng; nền tảng tư tưởng; các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động; đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Từ đó giúp mỗi học viên xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cơ quan, tập thể để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tiếp thu tốt kiến thức do giảng viên truyền đạt và vận dụng vào thực tế công tác cũng như việc học tập.

 Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

TS. Nguyễn Minh Hải - Trưởng Bộ môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của ĐCSVN" - Khoa Lý luận Chính trị lên lớp chuyên đề đầu tiên: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” 

Trung tâm Thông tin