Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đồng thời giúp sinh viên xây dựng ý tưởng, nắm bắt phương pháp và các bước để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức khóa tập huấn: "Phương pháp xây dựng đề cương, lập kế hoạch, thông kê, phân tích số liệu và viết báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên"

Đây là hoạt động khoa học thiết thực để sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như tạo ra niềm hứng thú nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Các báo cáo viên tham gia hướng dẫn là những giảng viên của Nhà trường có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện đề tài, trực tiếp hướng dẫn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên hiểu thêm về hoạt động nghiên cứu khoa học và quá trình thực hiện các bước với các chuyên đề: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên và giới thiệu chương trình hoạt động KHCN của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên; phương pháp xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học; phương pháp viết và trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu; phương pháp chuẩn bị bài trình bày báo cáo tổng kết (PPT) trước hội đồng nghiệm thu; giới thiệu về tham số thống kê mô tả và phần mềm ứng dụng trong xử lý thống kê; lựa chọn mô hình xử lý thống kê; kiểm định Studen’t; phân tích phương sai một nhân tố; kiểm định khi bình phương; tương quan và hồi qui tuyến tính; phương pháp xây dựng phiếu điều tra; khảo sát đánh giá Lớp tập huấn…từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Nhà trường.

PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc khóa tập huấn

TS. Nguyễn Đình Sỹ - Phó trưởng Phòng KHQHQT  - Báo cáo viên hướng dẫn chuyên đề: “Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên và giới thiệu chương trình hoạt động KHCN của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên; phương pháp xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học”

Trung tâm Thông tin

(Nội dung và hình ảnh do phòng KH&QHQT cung cấp)