Trước tình hình COVID-19 (Virus Corona) ngày càng diễn biến phức tạp, để chủ động trong việc phòng chống lây lan của dịch bệnh, nhóm nghiên cứu và triển khai Giáo dục STEM - Khoa KHTN&CN - Trường Đại học Tây Nguyên đã lên ý tưởng và xin chủ trương Lãnh đạo Trường chế tạo thành công máy xịt dung dịch sát khuẩn tay tự động và dung dịch sát khuẩn. Sáng ngày 03/08/2020, các sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại tòa Nhà điều hành trung tâm của Trường Đại học Tây Nguyên để cùng chung tay phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ cho cho cán bộ, sinh viên trong toàn Trường.

Đây là những sản phẩm do cán bộ Trường nghiên cứu và chế tạo thành công, máy xịt dung dịch sát khuẩn tự động và dung dịch sát khuẩn tay có ý nghĩa rất lớn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn. Sản phẩm không chỉ được sử dụng trong Trường mà còn có thể ứng dụng rộng rãi ra cộng đồng để hạn chế mức độ lây lan của dịch bệnh.

Hình ảnh cán bộ và sinh viên sử dụng máy xịt dung dịch sát khuẩn tự động

Hình ảnh pha chế dung dịch sát khuẩn tay

Trung tâm Thông tin