Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, ngày 07/07/2020, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị theo quy trình nhằm thực hiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng uỷ Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Năng Hảo – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

Trung tâm Thông tin