Sáng ngày 06/03/2020, tại phòng 2.3 - Nhà Điều hành Trung tâm, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu có: TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường; Thường vụ Công đoàn Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Sinh - Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị:

- Bổ nhiệm ThS. Bùi Ngọc Tân, Đảng ủy viên, Giảng viên chính (hạng II), Khoa Kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 24/2/2020.

- Bổ nhiệm ThS. Lê Đình Nam, Giảng viên chính (hạng II), Phó Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp làm nhiệm vụ Phụ trách chung Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 01/3/2020.

- Bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Minh, Giảng viện chính (hạng II), Phó Bộ môn Khoa học đất và cây trồng, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 05/3/2020.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Giảng viên chính (hạng II), Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 01/04/2020.

- Bổ nhiệm CN. Nguyễn Phụng Trúc Giang, Giáo viên Mầm non (hạng II), giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành 11/11, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 02/01/2020.

- TS. Nguyễn Tuấn Hùng, Giảng viên chính (hạng II), tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 01/4/2020.

- TS. Phạm Trọng Lượng, Giảng viên chính (hạng II), tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

- ThS. Phạm Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 14/2/2020.

- Bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên, Giảng viên Cao cấp (hạng I), Trưởng khoa KHTNCN giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

- Bổ nhiệm TS. Đào Xuân Thu, Giảng viên chính (hạng II), giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 01/4/2020.

- ThS. Nguyễn Tiến Chương, Giáo viên trung học phổ thông hạng II, tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPTTH Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

- Quyết định công nhận các đồng chí có tên vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2019- 2022, trong đó: Đ/c Vũ Nhật Phương – Bí thư; Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư, Đ/c Ngô Thế Sơn - Phó Bí thư, Đ/c Hà Thị Kim Duyên – Phó Bí thư.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng trường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Thầy Hiệu trưởng mong rằng các đồng chí được bổ nhiệm và các đồng chí trong BCH Đoàn trường sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, tích cực đổi mới để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường.

Hình ảnh tại buổi lễ

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Bùi Ngọc Tân

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Bùi Ngọc Tân

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với ThS. Bùi Ngọc Tân

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tặng hoa chúc mừng ThS. Bùi Ngọc Tân

Đại diện Khoa Kinh tế tặng hoa chúc mừng ThS. Bùi Ngọc Tân

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Lê Đình Nam

PGS.TS. Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Đình Nam

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với ThS. Lê Đình Nam

Đại diện Khoa Nông Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Đình Nam

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Văn Minh

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Văn Minh

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với TS. Nguyễn Văn Minh

Đại diện Khoa Nông Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Hoàng Thị Xuân

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Hoàng Thị Xuân

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với ThS. Hoàng Thị Xuân

Đại diện Khoa Ngoại ngữ tặng hoa chúc mừng ThS. Hoàng Thị Xuân

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho CN. Nguyễn Phụng Trúc Giang

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng CN. Nguyễn Phụng Trúc Giang

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với CN. Nguyễn Phụng Trúc Giang

Đại diện Trường Mầm non Thưc hành 11/11 tặng hoa chúc mừng CN. Nguyễn Phụng Trúc Giang

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Tuấn Hùng

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Tuấn Hùng

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với TS. Nguyễn Tuấn Hùng

Đại diện Phòng Hành chính Tổng hợp tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Tuấn Hùng

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Phạm Trọng Lượng

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Trọng Lượng

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với TS. Phạm Trọng Lượng

Đại diện Phòng Công tác Sinh viên tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Trọng Lượng

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Phạm Văn Thành

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Phạm Văn Thành

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với ThS Phạm Văn Thành

Đại diện Phòng Cơ sở vật chất tặng hoa chúc mừng ThS. Phạm Văn Thành

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Đại diện Khoa KHTNCN tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Đại diện Phòng Đào tạo Đại học tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Đào Xuân Thu

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng TS. Đào Xuân Thu

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với TS. Đào Xuân Thu

Đại diện Phòng Đào tạo Sau Đại học tặng hoa chúc mừng TS. Đào Xuân Thu

Đại diện Phòng Đào tạo Đại học tặng hoa chúc mừng TS. Đào Xuân Thu

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Tiến Chương

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng chụp hình lưu niệm với ThS. Nguyễn Tiến Chương

Đại diện Trường THPTTH Cao Nguyên tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Tiến Chương

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường chụp hình với Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường khóa XIX

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường chụp hình lưu niệm với các viên chức được bổ nhiệm

Trung tâm Thông tin