Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, ngày 03 tháng 02 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ra thông báo số:178/TB-ĐHTN-TCCB về việc triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra. Thực hiện thông báo và trên tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh, bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên và sinh viên về cách phòng, chống Virus Corona, tập thể các bộ, nhân viên, học sinh và sinh viên trong toàn Trường tích cực triển khai và tuân thủ những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh như: đeo khẩu trang, lau dọn và xịt dung dịch sát khuẩn tại văn phòng, giảng đường, thư viện, bệnh viện Trường,…; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, …

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ

Khoa Lý luận Chính trị

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế

Trung tâm Thông tin

Giảng đường 6

Thư viện

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Khoa Dự bị Đại học

Trung tâm Thông tin