Nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức về giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên thế giới, ở Việt Nam và đặc biệt là đặc điểm đa dạng sinh học ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho sinh viên Sư phạm đồng thời phát triển kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Tập huấn: Nâng cao năng lực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho sinh viên Sư phạm khu vực Nam bộ và Tây Nguyên.

Tham dự Khai mạc tập huấn, về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có PGS.TS Phan Thị Thanh Hội – trưởng đoàn cùng các cán bộ của Phòng Khoa học Công nghệ; về phía Trường ĐH Tây Nguyên có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, đại diện Khoa Sư phạm, Khoa KHTN&CN, Khoa Ngoại ngữ; sinh viên ngành Sư phạm được cử tham gia.

PGS.TS Phan Thị Thanh Hội – Phát biểu tại lễ Khai mạc nhấn mạnh mục đích, vai trò của sinh viên ngành Sư phạm trong việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong tình hình hiện nay

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc khóa tập huấn

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng tặng quà lưu niện của Nhà trường cho PGS.TS Phan Thị Thanh Hội

Qua hai ngày triển khai, khóa tập huấn đã cung cấp cho các bạn sinh viên ngành Sư phạm những kiến thức chung về giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tình hình bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Từ đó, giáo dục cho các bạn sinh viên bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, tổ chức các hoạt động học tập giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở trường phổ thông.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Sư phạm tham gia tập huấn

Trung tâm Thông tin