Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Khoa Kinh tế trường Đại học Tây Nguyên công khai Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo của các ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kế toán; Tài chính ngân hàng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.