Thông báo có file đính kèm theo./.

Trân trọng.

Read more