• Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021

  KẾ HOẠCH

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021


   

   

            Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Nhà trường về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021;

            Căn cứ Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Nhà trường về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

            Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

            Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, người dạy (giảng viên) và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021 như sau:

   1. Mục đích

  - Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

  - Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên, giảng viên và các bên liên quan nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của người học, người dạy, VC-NLĐ về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm (TN), thực hành (TH), hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và các dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021;

  - Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại Thư viện, các phòng TH, TN, hệ thống CNTT và các dịch vụ qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra;

  - Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của Nhà trường.

   2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

  - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

  - Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

  - Thông tin phản hồi từ người học, người dạy, VC-NLĐ về mức độ đáp ứng Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021 được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

   3. Thời gian thực hiện

            Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

   

  4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

            - Người học đang học hệ đại học các lớp chính quy, người dạy trong toàn Trường;

            - Dự kiến khoảng trên 70% số giảng viên (GV) và nhân viên phòng thí nghiệm (Kỹ thuật viên) thuộc các Khoa: Y-Dược, Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y, Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; các khoa còn lại trên 50% tổng số giảng viên thực hiện khảo sát.

            - Dự kiến khoảng 50% tổng số sinh viên (SV) các ngành đào tạo của các lớp đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019 và 2020 toàn Trường thuộc các Khoa: Y-Dược, Sư phạm, Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y, Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, Khoa Kinh tế, Ngoại ngữ và Lý luận chính trị (Lớp nào có số lượng SV ≥ 50 thì lấy 50 bạn làm phiếu khảo sát; lớp nào số lượng SV < 50 thì 100% tham gia làm phiếu khảo sát).

             

  5. Nội dung khảo sát

  Phần 1: Thông tin chung của đối tượng tham gia khảo sát:

           Độ tuổi, giới tính, khoa, ngành, khóa học, …

  Phần 2: Thông tin bộ câu hỏi khảo sát:

            Khảo sát nhằm thu thập các thông tin phản hồi từ người học, người dạy về mức độ đáp ứng Thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ của Trường năm học 2020-2021. Bộ câu hỏi khảo sát gồm 3 phần: Thư viện, Phòng Thí nghiệm - Thực hành; Hệ thống CNTT và dịch vụ tại Trường năm học 2020-2021 được thiết kế nhằm đánh giá mức độ hài lòng của SV, GV thể hiện ở 5 mức độ: 1-Hoàn toàn không hài lòng, 2-Không hài lòng, 3-Bình thường, 4-Hài lòng, 5-Hoàn toàn hài lòng.                       

                                                 

  6. Phương pháp thực hiện

            - Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Website trường, Email, Facebook, Zalo, Lãnh đạo các đơn vị, Cố vấn học tập,...

            1. Mẫu phiếu dành cho giảng viên (theo đường link bên dưới):

            https://forms.gle/wzL1wBwBpLbC9SRG8

   

            2. Mẫu phiếu dành cho sinh viên (theo đường link bên dưới):

            https://forms.gle/uoSkiQMka9n6bhCk6

           

            - Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2019; Phân tích số liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 21;

            - Tổng hợp và xử lý số liệu;

            - Phân tích kết quả và viết báo cáo;

  - Duyệt báo cáo khảo sát;

  - Công bố báo cáo và gửi báo cáo khảo sát đến các bên liên quan;

  - Lưu trữ và sử dụng kết quả khảo sát lấy ý kiến;

  - Rà soát, cải tiến để nâng cao chất lượng của các hoạt động liên quan.

  Số lượng giảng viên, sinh viên các lớp tham gia khảo sát dự kiến như sau:         

            - Số giảng viên, nhân viên tham gia khảo sát: thực hiện khoảng 300 phiếu khảo sát;

  Số lượng giảng viên các Khoa dự kiến chọn khảo sát như sau:

              - Số sinh viên tham gia khảo sát: thực hiện khoảng 1000 phiếu khảo sát

              - Tổng số: 1300 phiếu khảo sát

  7. Dự trù kinh phí hỗ trợ thực hiện

          Theo quy chế chi tiêu nội bộ

  8. Tổ chức thực hiện

            - Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi. Đến ngày 25/9/2021, Lãnh đạo các đơn vị tổng hợp kết quả gửi về Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng (gặp Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747) và gửi kèm file mềm qua địa chỉ Email: trancuong@ttn.edu.vn.

            - Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

            Kế hoạch này thay cho thông báo thực hiện./.

                                                  

             

              Nơi nhận:

                 - Ban Giám hiệu (để báo cáo)

                 - Các đơn vị liên quan (thực hiện);

                 - Đăng tải Website;

                 - Lưu: HCTH, QLCL.

   

  KT. HIỆU TRƯỞNG

   

   (ĐÃ KÝ)

   

   Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Lê Đức Niêm

  Read more
 • Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

  Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non


  Thông báo có file đính kèm theo.

  LƯU Ý: THÔNG TƯ NÀY THAY THẾ THÔNG TƯ 06/2018

  Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

   

   

  Read more