Dự án V-SCOPE, được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và được thực hiện bởi một tập hợp của các tổ chức nghiên cứu quốc tế và trong nước giai đoạn 2021-2024. Văn phòng ICRAF tại Việt Nam đang tìm kiếm Kỹ thuật viên hiện trường chuỗi giá trị và Thị trường năng động có trụ sở tại Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm việc cho dự án V-SCOPE với việc thường xuyên đi công tác đến các địa điểm dự án ở Tây Nguyên. Vị trí này nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các biện pháp cải tiến chuỗi giá trị cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ và báo cáo các kết quả cũng như các tác động có thể có của chúng. Ông / Bà sẽ làm việc với nhiều bên liên quan trong chuỗi giá trị bao gồm các công ty tư nhân cung cấp cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên Việt Nam, người thu gom địa phương, nông dân và hợp tác xã và các nhà cung cấp đầu vào. Vị trí này sẽ được tổ chức tại Văn phòng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ứng viên được chọn sẽ báo cáo cho cả điều phối viên dự án ICRAF V-SCOPE, lãnh đạo hợp phần 3 (WP3) thuộc CIAT- Biodiversity. Uứng viên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với người đồng lãnh đạo WP3 từ IPSARD.

Để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển dụng và tổ chức, vui lòng xem file đính kèm hoặc  truy cập trang web: www.worldagroforestry.org